Tabele cenowe

Cennik

PAKIET ECO
200
suma obsługiwanych dokumentów sprzedaży i kosztowych bez dodatkowych opłat:
Rabat 30% rabatu 1 miesiąc współpracy
bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obligatoryjne sprawozdania
miesięczne rozliczenia podatkowe VAT, CIT, obsługa płacowa PIT i ZUS
reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS
aktualizacja danych i zgłoszeń do urzędów skarbowych
raportowanie do GUS (F01)
wysyłanie dokumentów JPK do Urzędu Skarbowego
informacja o zobowiązaniach publicznych
pomoc w przeniesieniu dokumentacji z innego biura rachunkowego
dostęp do dokumentów online z indywidualnym kontem
sporządzenie bilansu i RZIS (1 raz na pół roku; na życzenie klienta)
dedykowany księgowy
dodatkowe raportowanie wyników
inwentaryzacja aktywów i pasywów
analiza transakcji pod kątem prawnym
DODATKOWE USŁUGI
obsługa kadrowa od 50 zł netto za pracownika
obsługa prawna od 300 zł netto za godzinę
wirtualne biuro z obsługą korespondencji od 70 zł netto za miesiąc
wirtualne biuro z obsługą korespondencji i rozmów telefonicznych od 120 zł netto za miesiąc
opłata za każdy dodatkowy dokument od 4,90 zł netto
sprawozdanie roczne 150% sumy opłat za rok
wsparcie przy występowaniu o indywidualne interpretacje podatkowe od 200 zł netto
przygotowanie korespondencji w sprawach komorniczych, egzekucyjnych i innych urzędowych od 30 zł netto
rozliczenie delegacji pracowniczej - w imieniu Klienta od 30 zł
opracowanie polityki rachunkowości opartej o indywidualne oczekiwania Klienta od 1000 zł netto
Sporządzenie dodatkowego bilansu i RZIS od 100 zł netto
PAKIET SMART
1000
suma obsługiwanych dokumentów sprzedaży i kosztowych bez dodatkowych opłat:
30% rabatu 2 pierwsze miesiące współpracy
bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obligatoryjne sprawozdania
miesięczne rozliczenia podatkowe VAT, CIT, obsługa płacowa PIT i ZUS
reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS
aktualizacja danych i zgłoszeń do urzędów skarbowych
raportowanie do GUS (F01)
wysyłanie dokumentów JPK do Urzędu Skarbowego
informacja o zobowiązaniach publicznych
pomoc w przeniesieniu dokumentacji z innego biura rachunkowego
dostęp do dokumentów online z indywidualnym kontem
sporządzenie bilansu i RZIS (1 raz na pół roku; na życzenie klienta)
dedykowany księgowy
dodatkowe raportowanie wyników
inwentaryzacja aktywów i pasywów
analiza transakcji pod kątem prawnym
DODATKOWE USŁUGI
obsługa kadrowa od 45 zł netto za pracownika
obsługa prawna od 250 zł netto za godzinę
wirtualne biuro z obsługą korespondencji od 60 zł netto za miesiąc
wirtualne biuro z obsługą korespondencji i rozmów telefonicznych od 110 zł netto za miesiąc
opłata za każdy dodatkowy dokument od 4,50 zł netto
sprawozdanie roczne 100% sumy opłat za rok
wsparcie przy występowaniu o indywidualne interpretacje podatkowe od 170 zł netto
przygotowanie korespondencji w sprawach komorniczych, egzekucyjnych i innych urzędowych od 25 zł netto
rozliczenie delegacji pracowniczej - w imieniu Klienta od 25 zł
opracowanie polityki rachunkowości opartej o indywidualne oczekiwania Klienta od 700 zł netto
PAKIET PREMIUM
5000
suma obsługiwanych dokumentów sprzedaży i kosztowych bez dodatkowych opłat:
50% rabatu 2 pierwsze miesiące współpracy
bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obligatoryjne sprawozdania
miesięczne rozliczenia podatkowe VAT, CIT, obsługa płacowa PIT i ZUS
reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS
aktualizacja danych i zgłoszeń do urzędów skarbowych
raportowanie do GUS (F01)
wysyłanie dokumentów JPK do Urzędu Skarbowego
informacja o zobowiązaniach publicznych
pomoc w przeniesieniu dokumentacji z innego biura rachunkowego
dostęp do dokumentów online z indywidualnym kontem
sporządzenie bilansu i RZIS (1 raz na pół roku; na życzenie klienta)
dedykowany księgowy
dodatkowe raportowanie wyników
inwentaryzacja aktywów i pasywów
analiza transakcji pod kątem prawnym
DODATKOWE USŁUGI
obsługa kadrowa od 40 zł netto za pracownika
obsługa prawna od 200 zł netto za godzinę
wirtualne biuro z obsługą korespondencji od 50 zł netto za miesiąc
wirtualne biuro z obsługą korespondencji i rozmów telefonicznych od 100 zł netto za miesiąc
opłata za każdy dodatkowy dokument od 3,90 zł netto
sprawozdanie roczne 100% sumy opłat za rok
wsparcie przy występowaniu o indywidualne interpretacje podatkowe od 100 zł netto
przygotowanie korespondencji w sprawach komorniczych, egzekucyjnych i innych urzędowych od 20 zł netto
rozliczenie delegacji pracowniczej - w imieniu Klienta od 20 zł
BEZPŁATNA WYCENA

Poproś o wycenę​