Oferta

Interpretacje podatkowe

POMOC W TWORZENIU WNIOSKÓW

O WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI PODATKOWEJ

Interpretacje indywidualne to narzędzie dla podatników, które służy obronie przed niejasnymi i nieustannie zmieniającymi się przepisami prawa podatkowego.

Podatnicy często sięgają po to rozwiązanie dające możliwość uzyskania od dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) jasnej odpowiedzi.

Niestety zauważalna stała się tendencja fiskusa do utrudniania podatnikom uzyskania interpretacji indywidualnej, dzięki chociażby przepisom tarczy antykryzysowej wydłużających o dodatkowe 3 miesiące czas na wydawanie interpretacji podatkowych. Dodatkowo ministerstwo finansów, jeśli uzna to za stosowne, może termin wydłużyć o kolejny kwartał, co skutkuje wydłużeniem czasu oczekiwania do 9 miesięcy.

Kolejnym problemem jest coraz więcej wniosków o interpretacje bez rozpatrzenia.

Przepisy umożliwiają podjęcie takiej decyzji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej m.in. wtedy, gdy wnioskodawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie przez organ w wezwaniu stanu faktycznego, a organy często jako stan faktyczny traktują to, co nim nie jest.

krok 5

Często jest tak, że wnioskodawca składa wniosek o interpretację, w którym zadaje pytanie o kwalifikację podatkową i przedstawia swoje stanowisko, w jaki sposób rozumie przepisy. Organ podatkowy wzywa wtedy do rzekomego uzupełnienia stanu faktycznego, pytając jednak o to, co w rzeczywistości stanowi stanowisko wnioskodawcy.

Wnioskodawca, który w tej sytuacji w stanie faktycznym wskaże to, co było pierwotnie jego stanowiskiem, to sprawi, że jego  interpretacja praktycznie nie ma wartości.

Jednak nie postępując zgodnie z żądaniem organu spowoduje, że najprawdopodobniej pozostawi on wniosek bez rozpatrzenia.

Działania KIS przybierają głównie jedną z dwóch linii:

  • wymaganie uzupełnienia stanu faktycznego sprawy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, które dla treści rozstrzygnięcia bardzo często są nieistotne.
    W tym przypadku organy powołują się na art. 14b par. 3 ordynacji podatkowej, który obliguje wnioskodawców do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Jeśli opis sytuacji zawarty we wniosku zostanie przez KIS uznany za nieprecyzyjny lub niekompletny, wnioskodawca może zostać wezwany do  jego uzupełnienia oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.
    Oczywiście w wielu przypadkach lakoniczny opis stanu faktycznego uniemożliwia organom podatkowym na odniesienie się do danej sytuacji, jednak bardzo często skarbówka kupuje sobie więcej czasu – okres wymiany korespondencji z wnioskodawcą nie zalicza się bowiem do obligatoryjnego okresu udzielenia odpowiedzi.
  • masowej odmowy wydawania interpretacji indywidualnych ze względu na rzekome podejrzenie nadużywanie przez podatnika prawa i próby unikania opodatkowania

Fiskus niestety często wymaga od podatnika udzielania dodatkowych odpowiedzi na wiele różnych i nie mających żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy pytania, które nie mają żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Zdarza się też niestety, że KIS zadaje podatnikom nawet kilkadziesiąt pytań wyznaczając im tylko siedem dni na odpowiedź. Brak udzielenia satysfakcjonującej odpowiedzi przez Wnioskodawcę na zadane pytania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Nasi specjaliści są gotowi pomóc w tworzeniu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przez Krajową Informację Skarbową. Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowaniu właściwych działań w kontakcie z organem podatkowym.

Finarea oferuje również profesjonalne usługi w sporach z ZUS i Urzędem Skarbowym. Z naszą pomocą Przedsiębiorca ma pewność, że niezbędna dokumentacja jest kompletna i spójna pod względem formalno-prawnym.

NIE MA SYTUACJI BEZ WYJŚCIA. JEST FINAREA.

BEZPŁATNA WYCENA

Poproś o wycenę​